Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2020-2021 (Tuần 2, áp dụng từ ngày 14/9/2020)

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2020-2021 (Tuần 2, áp dụng từ ngày 14/9/2020)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021  ♥ Áp dụng từ tuần 2, từ ngày 14-9-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy, cô xem và tải TKB tại đây ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây [...]
Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 07/9/2020)

Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 07/9/2020)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021  ♥ Áp dụng từ tuần 1 từ ngày 07-9-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy, cô xem và tải TKB tại đây  ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây  [...]
Thư mời lựa chọn nhà thầu thi công công trình

Thư mời lựa chọn nhà thầu thi công công trình

Lượt xem:

[...]
Thời khoá biểu mới (Sáng – Chiều) áp dụng từ ngày 27/5/2020

Thời khoá biểu mới (Sáng – Chiều) áp dụng từ ngày 27/5/2020

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  ♥ Áp dụng từ tuần 30 ngày 27-5-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy, cô xem và tải TKB tại đây  ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây  [...]
Thời khoá biểu sáng – chiều áp dụng từ tuần 29 (Từ ngày 18/5/2020)

Thời khoá biểu sáng – chiều áp dụng từ tuần 29 (Từ ngày 18/5/2020)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  ♥ Áp dụng từ tuần 29 ngày 18-5-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy cô xem và tải TKB tại đây ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây [...]
Thời khoá biểu áp dụng từ tuần 28 (Từ ngày 11/5/2020)

Thời khoá biểu áp dụng từ tuần 28 (Từ ngày 11/5/2020)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  ♥ Áp dụng từ tuần 28 ngày 11-5-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy cô xem và tải TKB tại đây: ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây: [...]
Thời khoá biểu áp dụng từ thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Thời khoá biểu áp dụng từ thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  ♥ Áp dụng từ tuần 27 ngày 27-4-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy cô xem và tải TKB tại đây: ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây: [...]
Hướng dẫn học trên truyền hình dành cho học sinh khối 12

Hướng dẫn học trên truyền hình dành cho học sinh khối 12

Lượt xem:

[...]
Thời khoá biểu áp dụng từ thứ 3 ngày 17 tháng 3 năm 2020.

Thời khoá biểu áp dụng từ thứ 3 ngày 17 tháng 3 năm 2020.

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  ♥ Áp dụng từ tuần 26 ngày 17-3-2020) ♥ ** TKB dành cho giáo viên ** Quý thầy cô xem và tải TKB tại đây: ** TKB dành học sinh ** Các em xem và tải TKB tại đây: [...]
10 biện pháp cơ bản phòng ngừa COVID-19

10 biện pháp cơ bản phòng ngừa COVID-19

Lượt xem:

Theo chuyên gia WHO, nguy cơ mắc bệnh COVID-19 phụ thuộc vào độ tuổi, nơi sống và sức khỏe của mỗi người, do đó để phòng bệnh, cần tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa cơ bản. [...]
Trang 1 / 41234 »