Thời khóa biểu học kỳ II, áp dùng từ ngày 30 tháng 12 năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

 ♥ Áp dụng từ tuần 20 ngày 30-12-2019) 

** TKB dành cho giáo viên **

Quý thầy cô xem và tải TKB tại đây:

** TKB dành học sinh **

Các em xem và tải TKB tại đây: