Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 09/09/2019

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A1 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A2 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A3 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A4 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A5 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A6 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A7 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A8 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A9 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
10A10 Vat ly(3), Sinh vat(1), Dia ly(2), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(4), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 23
11A1 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A2 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A3 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A4 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A5 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A6 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A7 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A8 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
11A9 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(1), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(5), Sinh hoat(1) 24
12A1 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A2 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A3 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A4 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A5 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A6 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A7 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24
12A8 Vat ly(2), Sinh vat(2), Dia ly(1), Hoa hoc(2), GDCD(1), Lich su(2), Ngoai ngu(4), Toan(5), Van hoc(4), Sinh hoat(1) 24

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 06-09-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net