Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 09/09/2019

Thời khóa biểu lớp: 11A7

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 CHAOCO Sinh vat Toan Lich su Van hoc Ngoai ngu
2 Sinh hoat Ngoai ngu Dia ly Toan Van hoc Sinh vat
3 Ngoai ngu Van hoc Vat ly Toan Toan Vat ly
4 Van hoc Hoa hoc GDCD Hoa hoc Ngoai ngu Toan
5 Van hoc          
Chiều 1            
2       Tin hoc   Thể dục
3       Thể dục   GDQP
4       Công Nghệ    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 06-09-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net