Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 09/09/2019

Thời khóa biểu lớp: 12A2

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 CHAOCO Van hoc Hoa hoc Van hoc Sinh vat Toan
2 Sinh hoat Van hoc Ngoai ngu Lich su Toan Toan
3 Ngoai ngu Vat ly Van hoc Toan Toan Vat ly
4 Lich su Sinh vat Ngoai ngu Ngoai ngu Dia ly GDCD
5 Hoa hoc          
Chiều 1            
2     Tin hoc Thể dục Thể dục  
3     Tin hoc GDQP GDQP  
4     Công Nghệ   Công Nghệ  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 06-09-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net