Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 09/09/2019

Thời khóa biểu lớp: 10A8

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 CHAOCO Vat ly Ngoai ngu Ngoai ngu Ngoai ngu Hoa hoc
2 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu Toan
3 Toan Van hoc Vat ly Sinh vat Dia ly Toan
4 Van hoc Dia ly Lich su Vat ly GDCD Van hoc
5            
Chiều 1            
2       Tin hoc    
3   Tin hoc   Thể dục    
4   Thể dục   Công Nghệ    
5       GDQP    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 06-09-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net