Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Trang Thùy Trang Nữ  
2 Y Sila Byă Y Sila Nam  
3 Sông Hoàng Văn Sông Nam Buôn Đôn
4 Thuận Nguyễn Thuận Nam  
5 Việt Bùi Quốc Việt Nam  
6 Đồng Tô Lý Đồng Nam  
7 X. Giang Phạm Xuân Giang Nam  
8 Liêng Y Liêng Cil Nam  
9 B.Hiền Bùi Thị Hiền Nữ  
10 V.Hiền Nguyễn Văn Hiền Nam  
11 Phương Lương Anh Phương Nữ  
12 Vịnh Lê Quang Vịnh Nam  
13 Hoàng Mỹ Lê Nữ  
14 N.Trang Ngọc Thị Trang Nữ  
15 H.Trang Đinh Thị Huyền Trang Nữ  
16 Thanh Nguyễn Đức Thanh Nam  
17 Trương Hoàng Viết Trương Nam  
18 Dương Nguyễn Thị Mỹ Dương Nữ  
19 Mão Nông Xuân Mão Nam  
20 Mèn Linh Thị Mèn Nữ  
21 Na Nguyễn Thị Lê Na Nữ  
22 Chi Mai Thị Chi Nữ  
23 Hoài Phan Thanh Hoài Nữ  
24 Phước Lương Nguyên Phước Nam  
25 Thương Trần Thị Thương Thương Nữ  
26 Vy Trương Nữ Tường Vy Nữ  
27 Tài Lê Phước Tài Nam  
28 Cường Nguyễn Mạnh Cường Nam  
29 Phương. Trịnh Hữu Phương Nam  
30 Sơn Hồ Anh Sơn Nam  
31 Trung Trần Vĩnh Trung Nam  
32 Bằng Nguyễn Văn Bằng Nam  
33 Công Trần Văn Công Nam  
34 Diện Hoàng Thị Diện Nữ  
35 Dung Trịnh Thị Dung Nữ  
36 Thuyết Knul H'Thuyết Nữ  
37 Vinh Trần Quang Vinh Nam  
38 Quyên Lê Thị Quyên Nữ  
39 Văn Bùi Tấn Văn Nam  
40 Yến Doãn Thị Yến Nữ  
41 Thùy Lại Thị Biên Thùy Nữ  
42 Bưu Nông Kim Bưu Nam  
43 Chung Phạm Văn Chung Nam  
44 Khanh Nguyễn Xuân Khanh Nam  
45 Mông Đặng Thị Mông Nữ  
46 Cao Hoàng Thị Cao Nữ  
47 Cẩm Trần Thị Minh Cẩm Nam  
48 Nhất Lê Văn Nhất Nam  
49 Tuyến Phạm Ngọc Tuyến Nam  
50 Lộc Võ Thị Lộc Nữ  
51 Dung. Huỳnh Thị Kim Dung Nam  
52 Giang Nguyễn Phụng Vân Giang Nữ  
53 Hương. Hoàng Thị Hương Nữ  
54 Liêu Byă Y Liêu Nam  
55 Wứt Y Wưt Niê Nam  
56 Như Hoàng Thị Như Nữ  
57 T.Dung Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ  
58 Phượng Trần Kim Phượng Nam  
59 Tuyên Trần Quang Tuyên Nam  
60 Tinh Phạm Hành Tinh Nam  
61 Mạnh Đào Văn Mạnh Nam  
62 Toàn Lê Phước Toàn Nam  
63 Toàn. Trần Đình Toàn Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 04-09-2020

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn