Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 19/10/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Trang Thùy Trang Nữ  
2 Y Sila Byă Y Sila Nam  
3 Thuận Nguyễn Thuận Nam  
4 Việt Bùi Quốc Việt Nam  
5 Đồng Tô Lý Đồng Nam  
6 X. Giang Phạm Xuân Giang Nam  
7 Liêng Y Liêng Cil Nam  
8 B.Hiền Bùi Thị Hiền Nữ  
9 V.Hiền Nguyễn Văn Hiền Nam  
10 Phương Lương Anh Phương Nữ  
11 Vịnh Lê Quang Vịnh Nam  
12 Hoàng Mỹ Lê Nữ  
13 N.Trang Ngọc Thị Trang Nữ  
14 H.Trang Đinh Thị Huyền Trang Nữ  
15 Thanh Nguyễn Đức Thanh Nam  
16 Trương Hoàng Viết Trương Nam  
17 Dương Nguyễn Thị Mỹ Dương Nữ  
18 Mão Nông Xuân Mão Nam  
19 Mèn Linh Thị Mèn Nữ  
20 Na Nguyễn Thị Lê Na Nữ  
21 Chi Mai Thị Chi Nữ  
22 Hoài Phan Thanh Hoài Nữ  
23 Phước Lương Nguyên Phước Nam  
24 Thương Trần Thị Thương Thương Nữ  
25 Vy Trương Nữ Tường Vy Nữ  
26 Tài Lê Phước Tài Nam  
27 Cường Nguyễn Mạnh Cường Nam  
28 Phương. Trịnh Hữu Phương Nam  
29 Sơn Hồ Anh Sơn Nam  
30 Trung Trần Vĩnh Trung Nam  
31 Bằng Nguyễn Văn Bằng Nam  
32 Công Trần Văn Công Nam  
33 Diện Hoàng Thị Diện Nữ  
34 Dung Trịnh Thị Dung Nữ  
35 Thuyết Knul H'Thuyết Nữ  
36 Vinh Trần Quang Vinh Nam  
37 Quyên Lê Thị Quyên Nữ  
38 Văn Bùi Tấn Văn Nam  
39 Yến Doãn Thị Yến Nữ  
40 Thùy Lại Thị Biên Thùy Nữ  
41 Bưu Nông Kim Bưu Nam  
42 Chung Phạm Văn Chung Nam  
43 Lan Hồ Thị Lan Nữ  
44 Mông Đặng Thị Mông Nữ  
45 Cao Hoàng Thị Cao Nữ  
46 Cẩm Trần Thị Minh Cẩm Nam  
47 Nhất Lê Văn Nhất Nam  
48 Tuyến Phạm Ngọc Tuyến Nam  
49 Lộc Võ Thị Lộc Nữ  
50 Dung. Huỳnh Thị Kim Dung Nam  
51 Giang Nguyễn Phụng Vân Giang Nữ  
52 Hương. Hoàng Thị Hương Nữ  
53 Liêu Byă Y Liêu Nam  
54 Wứt Y Wưt Niê Nam  
55 Như Hoàng Thị Như Nữ  
56 T.Dung Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ  
57 Phượng Trần Kim Phượng Nam  
58 Tuyên Trần Quang Tuyên Nam  
59 Tinh Phạm Hành Tinh Nam  
60 Mạnh Đào Văn Mạnh Nam  
61 Toàn Lê Phước Toàn Nam  
62 Toàn. Trần Đình Toàn Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 16-10-2020

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn