Lê Văn Nhất
 • Lê Văn Nhất
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 09777.333.55
 • lenhatdaklak@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
 • Lương Anh Phương
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02623.501.468
 • k17phuong@gmail.com
 • Trần Vĩnh Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02603.500.268
 • tvt112233@gmail.com