Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 75 /QĐ-THPTBĐ 03/10/2022 Quyết định, Quyết định Ban hành Nội quy cơ quan Trường THPT Buôn Đôn
Số: 21 /QĐ-THPT BĐ 01/10/2022 Quyết định,
Số: 74 /QĐ -BĐ 23/09/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hoá của Trường THPT Buôn Đôn
Số: 21 /2022/KH-THPTBĐ 18/02/2022 Văn bản khác, Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 của Trường THPT Buôn Đôn
Số: 29 /2022/KH-BĐ 17/01/2022 Văn bản khác, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Số: 08 /2022/QĐ-BĐ 14/01/2022 Quyết định, Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính năm 2022
Luật số: 09/2012/QH13 01/01/2022 Luật,
0123 27/09/2020
Hồ sơ 3 công khai năm 2019 01/10/2019 Báo cáo,
Công khai 2018 01/10/2019 Báo cáo,
18/KH-TDG 27/03/2019 Kế hoạch,
NPT 12/09/2017
Trang 1 / 212»