Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
0123 27/09/2020
Hồ sơ 3 công khai năm 2019 01/10/2019 Báo cáo,
Công khai 2018 01/10/2019 Báo cáo,
18/KH-TDG 27/03/2019 Kế hoạch,
NPT 12/09/2017
KHKT 07/09/2017
NPT_2017 06/09/2017 Thông báo,
NPT 02/09/2017 Thông báo,
NGLL 01/09/2017
TKB_GV 14/08/2017
TKB_HS 14/08/2017 Văn bản khác,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»