Thời khoá biểu áp dụng từ thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

 ♥ Áp dụng từ tuần 27 ngày 27-4-2020) 

** TKB dành cho giáo viên **

Quý thầy cô xem và tải TKB tại đây:

** TKB dành học sinh **

Các em xem và tải TKB tại đây: