Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 – Áp dụng từ ngày 02/01/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 20

(Từ ngày 02-01-2018)

1. Thời khóa biểu dành cho giáo viên:

Quý thầy cô xem và tải thời khóa biểu tại đây. 

2. Thời khóa biểu dành học sinh:

Các em xem và tải thời khóa biểu tại đây.