Thời khóa biểu mới (Buổi sáng) áp dụng từ ngày 26 tháng 02 năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 27

(Từ ngày 26-02-2018)

1. Thời khóa biểu dành cho giáo viên:

Quý thầy cô xem và tải thời khóa biểu tại đây. 

2. Thời khóa biểu dành học sinh:

Các em xem và tải thời khóa biểu tại đây.