Thời khoá biểu tuần 1 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

 ♥ Thời khóa biểu học kỳ I áp dụng từ ngày 05/9/2023) ♥

** TKB dành cho giáo viên **

Quý thầy, cô xem và tải TKB tại đây ♠

** TKB dành học sinh **

Các em xem và tải TKB tại đây